Klasik Gitar Dersi Seçiminde Nelere Dikkat Etmeli?
2017 yılından itibaren gitar dersleri yapılmamaktadır. Dersler yeniden başladığında buradan duyurulacaktır.

Klasik Gitar Dersi, almak isteyen pek çok kişi, derse başladıktan birkaç ay sonra, "yeteneğim yokmuş", "çok sıkıcı", "hala bir şey çalamıyorum" gibi gerekçelerle dersi bırakmaktadır. Öğrencilerin aslında ileride başarılı olabilecekken, müzikteki en büyük itici güç olan heveslerini kaybedip müzikten uzaklaşmalarını engellemek için gitar dersine başlamadan önce eğitim verecek kişi ile görüşerek, aşağıdaki konuları sorgulamanızda yarar var:
  • Eğitim verecek kişi, öğrencinin yaşı, okulu, arkadaşları, dinlediği müzikler ile ilgileniyor mu, yoksa standart bir programı ödün vermeden uygulamaya mı çalışıyor? Özel dersin anlamı, kişiye özel bir ders kurgulanmasından gelmektedir. Her öğrencinin isteği, sabrı, konsantrasyonu, ilgi duyduğu müzik, dolayısıyla öğrenme ve gelişme çizgisi farklıdır. Önemli olan herhangi bir kıyaslama yapmadan ve katılımcının hevesini kaybettirmeden, gelişim göstermesine uygun programın belirlenmesidir. Bu esneklik olmadığında, müzik öğrenimi öğrenciler için mutluluktan çok sıkıntı kaynağı olabilmektedir.
  • Eğitim verecek kişi öğrencilere kısa vadeli, net hedefler mi veriyor, yoksa uzun vadeli, geniş bir projeksiyon mu yapıyor? Müzik eğitimi sabır isteyen, uzun vadede meyvaları toplanabilecek bir çalışmadır. Bu nedenle hedefler uzun vadeli ve esnek olmalı, kişinin gelişimine göre farklı noktalara ulaşabilmelidir. Eğer eğitim verecek kişi, "bir iki ay içinde çalmaya başlar" gibi yanlış hedefler veriyorsa, bu öğrencide beklenti yaratacak ve eğitimdeki en önemli öğe olan sabırlı biçimde çalışmak konusunda katılımcıyı olumsuz etkileyecektir. Eğitimci; beklenti ve hedefleri uzun vadeye çekebilecek, öğrencinin "Ne zaman çalacağım? değil, "Bu haftaki derste nasıl bir gelişme gösterdim?" gibi sorgulamalar yapmasını sağlayacak birikime sahip olmalı.
  • Eğitimci, öğrencinin örnek alabileceği müzikal birikime sahip olmalı, ders dışında da genel sanat ve müzik konularında öğrenci ile yönlendirici bir diyalog kurabilmelidir.
  • Eğitimci, anlayışlı, hoşgörülü olmalı ancak öğrenciyi belli sürelerde gitar çalışmak konusunda ikna edebilmeli, uygulanacak çalışma programı, eğitimcinin dış disiplinini değil, öğrencinin iç disiplinini yaratmaya yönelik olmalıdır. Eğitimci öğrenciye karşı dürüst, gerçekçi olmalı; moral vermek için kötüyü alkışlamamalı, öğrenci üzülecek diye yalan söylememelidir. Bu tür yöntemler, öğrencinin gelişimini olumsuz etkilemektedir. Eğitimci, öğrencisini üzmeden, hevesini kırmadan, kendisini eleştirebilecek iletişimi sağlayabilmelidir.
  • Nota, solfej, armoni gibi teknik konular, öğrencinin sıkılabileceği gerekçesiyle, sulandırılmamalı; nota okumadan parçayı ezberleten yöntemler, notanın yerini alacak görsel teknikler kullanılmamalı, teorik konular kısa kısa ancak tavizsiz biçimde programa konulmalıdır. Notanın yerini alan yöntemler kısa vadede hızlı sonuç verse de, uzun vadede kesinlikle başarısız olmakta ve katılımcının müzik eğitimini bırakmasına neden olmaktadır. Bu nedenle "notasız öğretiyorum" gibi yaklaşımlar, eğitimde uzak durulması gereken yaklaşımlardır.
  • Eğitimde çağdaş metod ve kitaplar kullanılmalı, klasik gitar/caz gitar eğitiminde, yoz-popüler müzik öğelerine yer verilmemelidir. Elbette öğrencinin ilgisini artıracak yerel parçalar, popüler müziğin nitelikli, standart parçaları çağdaş bir yorumla eğitim programına katılabilir. Eğitimci, bu ayrımı yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olmalıdır.© 2013 Burak Kaya